Kayyum haciz konulan makam aracını kaçırdı!

Mahkeme kararına rağmen ödenek yokluğu gerekçesiyle yaklaşık 800 bin TL’lik işçi alacağını ödemeyen Hani Belediyesi kayyumunun makam aracına haciz konuldu. Haciz sırasında kayyumun koruması tarafından kaçırılan araç, haczin engellenmesi için Emniyet Müdürlüğüne tahsis edildi.

Kayyum haciz konulan makam aracını kaçırdı!
20 Aralık 2018 Perşembe 12:05

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklı alacaklarının tahsili için kayyum atanan Hani Belediyesi aleyhine açtıkları davayı kazanan işçilerin başlattıkları haciz işlemi sırasında haciz konulan kayyumun Volvo marka makam aracı, kayyumun koruma polisi tarafından kaçırıldı. Kaçırılma olayı, fiili haciz işlemi yapan icra memuru tarafından tutanak altına alındı. Belediye, açılan davada kısmı talepleri reddedilen işçilerden vekâlet ücreti için işçilerin maaşlarına haciz koydurdu.

Diyarbakır’ın Hani Belediyesinde çalışan 22 işçi, 10 yıldır toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmesi talebiyle 2015 yılında, iş mahkemesi sıfatıyla Hani Asliye Hukuk Mahkemesinde belediye aleyhine dava açtı. 22 işçiden 11’inin davaları Hani Asliye Mahkemesinde sürerken, yerel mahkeme 11 işçinin davasını 2017’de haklı bularak karara bağladı. Belediye aleyhine açtıkları davayı kazanan 4 işçinin davası İstinaf Mahkemesince onandı.

Yerel mahkemenin kararının ardından işçilerin avukatı Vedat Karaduman, alacakların tahsili için Diyarbakır 1’inci İcra Müdürlüğünün talimatıyla Hani İcra Dairesinde hukuki icra işlemi başlattı. Haciz işlemi, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15’inci maddesinde “Belediyenin kamu hizmetinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç gelirleri haczedilemez” hükmü gereği, Yargıtay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “makam aracının haciz edilebilirliği” yönündeki kararına dayandırıldı.

MAKAM ARACINA HACİZ KONULDU

Belediye başkanlarının görevlerinin düzenlendiği, 5393 sayılı Belediye Kanunun 14’üncü maddesini referans alan AİHM ve Yargıtay’ın “kamu hizmetinin yürütülebilmesi için belediye başkanının makam aracının bulunması zorunlu değildir” içtihat kararları doğrultusunda Hani Belediyesi Kayyumu Turan Soğukoluk’un makam aracına haciz konuldu.

KAYYUM KORUMASI ARACI KAÇIRDI

Hukuki haciz işlemine yanıt alınmaması üzerine Diyarbakır 1’inci İcra Müdürlüğünün talimatıyla fiili haciz işlemi başlatıldı. 25 Eylül 2018’de belediyeye yapılan fiili haciz işlemi sırasında haciz konulan Volvo marka araç, kayyum Turan Soğukoluk’un koruma polisi tarafından kaçırıldı. Aracın kaçırılması olayı, infaz memuru tarafından tutanak altına alındı.

ARAÇ EMNİYETE TAHSİS EDİLDİ

Hacizden bir hafta sonra yani 2 Ekim 2018’de Hani Belediye Meclisi aldığı kararla, konulan haczi engellemek amacıyla Kayyum Turan Soğukoluk’un görevde olduğu süre boyunca, akaryakıt, bakım, onarım giderleri belediyece karşılanmak üzere aracın Hani Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi kararını aldı. 

ARACIN TESLİM EDİLMESİ İÇİN MUHTIRA VERİLDİ

Belediye Meclisinin aracın Hani Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilmesi kararına ilişkin Hani İcra Dairesi, belediyeye muhtıra verdi. Muhtırada, “Hani İcra Dairesinin 2018/6 talimat sayılı dosyasında 25/09/2018 tarihinde yapılan fiili hacizde borçlu adına kayıtlı üzerine haczimizin bulunduğu 21 LC 470 plakalı aracın haciz muhafazası yapılırken anılan araç haciz mahallinden kaçırıldığı ve işlemin tamamlanmadığı, talimat haciz tutanağından anlaşılmaktadır. İş bu nedenle 21 LC 470 plakalı aracın İ.İ.K 88 maddesinin son fıkrası gereğince 3 gün içinde müdürlüğümüze teslimi hususunun yerine getirilmesine karar verilmiştir.”

SÜRE DOLDU ARAÇ TESLİM EDİLMEDİ

Hani İcra Dairesinin muhtırasına karşı Hani Belediyesi, haciz işleminin hukuksuz olduğu, söz konusu aracın kamu yararına tahsis edilen bir araç olduğu ve Hani Belediyesi Meclisinin aldığı karar doğrultusunda aracın tesliminin mümkün olmadığını, haczin kaldırılmasını bildirdi. 

SUÇ DUYRUSUNDA BULUNULDU

İşçilerin avukatı Vedat Karaduman, aracın kaçırılması talimatı veren kayyum yardımcısı ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Karaduman, aracın Emniyet Müdürlüğüne devrini sağlayan ve İcra Dairesinin muhtırasının gereğini yapmayan yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulacaklarını söyledi.

‘HEPSİ HUKUK İHLALİDİR’

İcraya gittiklerinde aracın gözleri önünde kaçırıldığını dile getiren avukat Vedat Karaduman, “Hukuku tanımaz bir şekilde İcra Müdürü’nün gözü önünde araç kaçırıldı. Yapılan haciz işlemini engellemek için aracı devrettiler. Araç, Emniyet Müdürlüğü Koruma birimine tahsis ediliyor. Araç kaçırmak ne demek, borç ödememek ne demek bunların hepsi hukuk ihlalidir. Suç işleniyor. Memur talimatla aracı kaçırdı. Suç duyurusunda bulunduk. Savcılık araştıracak. Devlete karşı tahsil yapamıyoruz. Devletin hiçbir alacağını haczedemiyoruz” dedi.

İŞÇİLERE HACİZ

Yapılan kaçırma işleminde verilen muhtırayı hatırlatan Karaduman, “Aracı getirin yoksa suç duyurusunda bulunacağız, dedik. Onlar da ‘Eğer böyle yaparsanız biz de vekalet ücreti için işçileri hacze veririz’ dedi. Biz daha suç duyurusunda bulunmadan onlar işçileri hacze verdiler. Daha borcunu ödemeyen belediye alacağını almaya kalkıştı. Mağdur işçi,  borçlu ve hacizli duruma düştü” diye konuştu.

‘ÖDENEKLERİ HACZEDİLEMEZ HESAPLARA AKTARIYORLAR’

Aracın kaçırılmasından dolayı suç duyurusunda bulunduklarını, icra emrine uyulmaması nedeniyle de suç duyurusunda bulunacaklarını aktaran Karaduman, “Ama maalesef ‘ödenek yok’ diye ödeme yapılmıyor. Belediye ödenekleriyle işçilerin parası ödenebilir. Ancak muhtemelen belediye ödeneklerini haczedilemez hesaplara aktarıyorlar. Biz de bunu tespit edemiyoruz. Yoksa bir belediyenin hiç mi geliri, ödeneği olmaz. AİHM kararlarına göre bir kamu kurumu 3 ay içerisinde borcunu ödemesi gerekiyor. 3 aydan sonra hak ihlali tespit edilerek faiziyle maddi ve manevi tazminat veriliyor. Türkiye bu konuda bir sürü davada mahkum olmuş” şeklinde konuştu.

Karaduman, iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda borcun tahsili için davayı AİHM’e götüreceklerini sözlerine ekledi.

MA / Aydın Atay


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.