AYM, Erdoğan'ın her şeyi kararname ile değiştiremeyeceğine işaret etti

Anayasa Mahkemesi, Erdoğan'ın her şeyi kararname ile değiştiremeyeceğine işaret etti. Kararda Anayasa'ya atıfla, 'Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olup yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kalmaktadır' denildi.

AYM, Erdoğan'ın her şeyi kararname ile değiştiremeyeceğine işaret etti
24 Temmuz 2020 Cuma 12:05

banner255

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin başvurusu üzerine "kanunla düzenlenen bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (CBK) ile değişiklik yapılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu"nu kabul etti.

Gerekçede Anayasa’nın 104. maddesine atıfla, "Yürütme yetkisine ilişkin konular dışında CBK ile düzenleme yapılamaz. Kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak TBMM’nin görev ve yetkileri arasında olup yasama yetkisine ilişkin konular kapsamında kalmaktadır" denildi.

104. maddenin bir bölümü ise şöyle:

"Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir. Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir. Kanunları yayımlar. Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal
davası açar.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı
hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir. Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir."

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin çoklu baro ve bekçilik düzenlemesinin yürütmelerini durdurma istemlerini ise reddetti.


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.