Ulaş Yurdakul davasında gerekçeli karar açıklandı

Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde ‘Kürt olduğu için’ öldürülen Ulaş Yurdakul’un faili olan sanıklardan 4’üne ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2’sine 1’er yıl hapis cezası verilmesi, 3 sanığa ise beraat kararı verilmesine dair mahkemenin gerekçeli kararı açıklandı.

Ulaş Yurdakul davasında gerekçeli karar açıklandı
17 Aralık 2018 Pazartesi 13:39

banner225

Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevi’nde kaldığı koğuşta, 1 Ocak 2017 tarihinde Kürt olduğu için adli tutuklu tarafından linç edilerek öldürülen Ulaş Yurdakul cinayetine dair 9 sanık hakkında açılan davanın son duruşması geçtiğimiz 21 Kasım’da görülmüş ve mahkeme kararını açıklamıştı.

Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti suçlarını sabit bulduğu sanıklardan Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armagan'a "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezaları verdi. Aynı suçlama yöneltilen sanıklardan İdris Çakmak, Bülent Kocaman ve Mehmet Alkan’ın, bu suçu işlediklerine dair yeterli delil elde edilememesi nedeniyle beraatlerine karar veren mahkeme, diğer sanık olan Aydın Zararsız ve Murat Sevim'e de “İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeme” gerekçesiyle 1'er yıl hapis cezaları vermişti.

OLAY ANLATILDI

Mahkeme heyeti, 21 Kasım tarihli kararına ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, olayın nasıl meydana geldiği şu şekilde anlatıldı: 

"Suç tarihi olan 01/01/2017 günü kamera kayıtlarının incelenmesinde maktulün 01/01/2017 günü saat; 00.10:53 sıralarında 2 nolu odaya girdiği, hemen arkasından sanık Serkan Evran'ın 2 nolu odaya girdiği, maktulün 2 nolu odadan saat 01:38:38 de sanık Serkan Evran ile çıktıkları, merdiven altına doğru gittiği ve saat 02:54:34 de maktulün hükümlü Mevlit Sağlam ile birlikte 2 nolu odaya girdikleri, saat 04.08:02 de Mevlit Sağlam’ın maktulun belinden tutarak 2 nolu odadan çıkıp 1 nolu odaya girdikleri, saat; 04.18:53 de ise maktulun belinden sarılır vaziyette maktulü merdiven altına getirdiği maktulün merdiven altında bulunan yatağına yattığı, bu süre zarfı içerisinde sanıklar Nihat Şen, Serkan Evran, İbrahim Armağan tarafından maktulün tekme, yumruk ile  defalarca darp edildiğinin değerlendirildiği, saat: 08.00 sıralarında maktulün tuvalete götürüldüğü daha sonrada tekrar yatağına döndüğü, saat: 08.17 sıralarında infaz koruma memurlarının sayım için koğuşa geldikleri maktulü merdiven altında yatarken gördükleri ve sayımı tamamladıktan sonra saat: 08.18 sıralarında koğuştan ayrıldıkları saat: 10.00 sıralarında maktulün sanık İdris Çakmak tarafından tuvalete ve banyoya götürüldüğü, bu sırada sanıklar ve bazı tanıklar tarafından sanığın altına kaçırdığının belirtildiği, bu nedenle kıyafetlerinin ve yatağının değiştirildiği, saat 11.47 sıralarına kadar maktulün yatağına yatmayıp koğuş içerisinde bulunduğu, burada bulunduğu  süre zarfı içerisinde maktulün sanıklar Nihat Şen, Serkan Evran ve Recep Okumuş tarafından darp edildiğinin kamera kayıtlarında görüldüğü, saat; 11.47.48 de maktulün sanık Recep Okumuş ile birlikte 2 nolu odaya gittiği, saat:11:49 da sanık Mehmet'in 2 nolu odadan çıkıp ayakkabılarını giyip odaya döndüğü, saat 11:58 Recep 2 nolu odadan çıkıp lavaboya girip 2 dakika sonra döndüğü,12:02 Serkan, Recep, Mehmet odadan çıktığı ve akabinde Serkan ve Recep'in tekrar odaya girdiği, bu esnada Bülent'in odaya girdiği, saat 12:03 de Mehmet'in odaya girdiği, Bülent'in odadan çıktığı, saat; 12:06 Recep odadan çıktığı lavaboya gidip 1 dakika sonra odaya döndüğü, 12:14 Recep odadan çıktığı ve tekrar geri girdiği, bu esnada Bülent'inde odaya anlık girip çıktığı, bu şekil de saat; 12.43'e kadar maktulün bu odada bulunduğu, bu süre zarfı içerisinde sanıklar Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş, İbrahim Armağan'ın aynı şekilde maktulü defalarca kez darp ettikleri, daha sonra sanıklar Mehmet Alkan ile İbrahim Armağan'ın  olay yerini temizledikleri, bu sırada sanıklar Bülent Kocaman, Aydın Zararsız ve Murat Sevim'in de odaya girip çıktıkları ancak maktulü darp ettikleri yönünde herhangi bir kanaat elde edilemediği, adı geçen sanıkların odaya yemek yada çay hazırlanması veya temin edilmesi gibi nedenlerle girip çıktıklarının kabul edildiği, buna rağmen adı geçen sanıkların bu olayı kurum yetkililerine bildirmedikleri, saat; 12.43.52'de maktulün aldığı darbelerin etkisi ile fenalaşarak sanık Nihat Şen'in talimatı ile sanıklar Serkan Evran, Recep Okumuş, İdris Çakmak ve Bülent Kocaman tarafından banyoya götürüldüğü, ancak kendine gelemeyince durumun infaz koruma memurlarına bildirildiği, saat; 13.04'de infaz koruma memurlarının maktulü alarak hastaneye intikal ettirdikleri ancak burada vefat ettiğinin tespit edildiği, yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri sonucunda maktulün genel beden travmasına bağlı, sternum ve kosta kırıkları ile birlikte iç organ ve Orta-küçük çaplı damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu vefat ettiğinin belirlendiği, maktulün otopsisinde tanımlanan ve ölümüne neden olan karın ve göğüs bölgesindeki travmatik gelişmelerin son 24 saat içerisinde oluşturulmuş nitelikte olduğunun, ayrıca maktulün doku örneklerinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin şizofreni hastalarının tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olup tedavi düzeyinde olduklarının tespit edildiği." 

'NEDENSİZ VE EĞLENCE OLSUN SAİKİ İLE'

Gerekçeli kararda sanıklardan Nihat Şen, Serkan Evran, Recep Okumuş ve İbrahim Armagan'a verilen cezaların gerekçesi olarak şunlar belirtildi: 

"Sanıkların sübut bulan suçu sırf bedensel ve zihinsel birtakım problemleri olan sanığa karşı şiddet uygulamaları ve bu şiddeti teamül haline getirip, bu şiddeti aynı sanığa karşı ve nedensiz bir şekilde eğlence olsun saiki ile eylemi işleme amaçları ile maktulün ölümü ile neticelenen oransızlık göz önüne alındığında, otopsi raporu, Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun raporu,  sanıkların ve tanıkların  aşamalardaki ifadelerinden edinilen intiba ile tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda eylemin vukua geldiği sanıklar Nihat, İbrahim, Serkan ve Recep'in iştirak halinde eyleminin TCK'nın 82/1-b maddesi kapsamında kalan canavarca hisle öldürmek suçunu oluşturduğu anlaşılmaktadır." 

Bu doğrultuda yine tanık beyanlarına ve kamera kayıtlarına da yer verildi.

ATK RAPORU DİKKATE ALINDI

Kararda, yine Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı, Ankara Morg İhtisas Dairesi Başkanlığı’nın 29 Mayıs 2018 tarihli otopsi raporu hatırlattı. Raporda şu tespitler yer aldı: 

"Maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı kosta kırıklarıyla birlikte iç organ ve orta-küçük çaplı damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu meydana geldiği, otopsisinde tanımlanan kişinin ölümüne neden olan karın ve göğüs bölgesindeki travmatik değişimlerin lokalizasyonları, ağırlıkları ve makroskobik özellikleri dikkate alındığında; ölümden önceki son 24 saat içerisinde oluşturulmuş nitelikte oldukları, kişinin vücudunda tespit edilen diğer travmatik değişimlerin son 1 hafta içerisinde meydana gelmiş olabilecek nitelikte oldukları, otopsi sırasında alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi’nde yapılan incelemesinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin; şizofreni hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç etken maddeleri olduğu, tedavi düzeyinde oldukları, toksik düzeyde olmadıkları, sorulduğu üzere idrar veya büyük abdest tutamama gibi yan etkileri olmadığı netice de maktulün ölümünün genel beden travmasına bağlı  kosta kırıklarıyla birlikte iç organ ve orta-küçük çaplı damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu  meydana gelmiş olduğu tespit edilmiş, 11 sayfalık bu bilirkişi raporunda tek tek maktulün vücudunun değişik yerlerindeki yaralanmalarının öldürücü olup olmadığı tespit edilmiştir. 

KAMERA KAYITLARI İLE SABİTTİR

Maktul Ulaş'ın ölüm olayı ile başlatılan soruşturmaya konu Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu’nun Özel Denetim Raporu’nda yer alan hükümlülerin disiplin dosyaları tetkikinde dosyamız sanıklarından Nihat, Serkan ve İbrahim’in ölüm öncesinde de maktule darp ettikleri ve darp raporu ile disiplin soruşturması geçirdikleri, ayrıca önceki kamera kayıtlarından da anık Nihat'ın maktulü darp ettiği sabittir.

ANNESİ İLE KONUŞMASI DELİL

Sanıklardan Nihat, Serkan ve Recep'in maktul Ulaş'ı darp ettikleri kamera görüntüleri ile sabit olup, İbrahim’in ise sanık ve tanık beyanları ile birlikte annesiyle 03.01.2017 tarihli konuşması, CD kamera kayıtları nazara alındığında her dört sanığın da olay gecesin de maktulün öldürülmesine TCK'nın 37 maddesi kapsamında iştirak ettikleri yönünde mahkememizde kanaat hasıl olmuştur.

KASTLARINDAKİ YOĞUNLUK

Maktulün otopsi raporunda belirtildiği gibi birden fazla iç ve dış organ harabiyeti ile iç ve dış kanama sonucu ölümü sanıkların canavarca his saiki ile maktulü eziyet çektirerek öldürdüklerinin kabulü gerektirmiştir.  Olaydan sonra cezaevi görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine geldikleri ve olaya el koydukları anlaşılmıştır. Maktulün otopsi raporunda belirtilen öldürücü mahiyetteki yaraların anlık olmadığı, belli bir zaman ve süreç içerisinde meydana geldiği, olayın işleyiş şekli ve sanıkların kastlarındaki yoğunluk dikkate alındığında canavar hisle ve eziyet çektirmek suretiyle öldürme suçunu işledikleri anlaşıldığından sanıkların TCK 37/1 delaletiyle 82/1-b maddeleri gereğince ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar vermek gerektiği kanaatine varılmıştır."

'ŞÜPHEDEN UZAK'

Haklarında beraat kararı verilen İdris Çakmak, Bülent Kocaman ve Mehmet Alkan için de gerekçeli kararda, "Her üç sanığın da maktulün öldürülmesine iştirak ettiği veya maktulün öldürülmesi olayında diğer sanıkları azmettirmek suretiyle isnat olunan suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden CMK'nın 223/2-e Maddesi uyarınca isnat olunan suçtan beraatine karar vermek gerekmiştir" denildi. 

'YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRMEDİKLERİ'

"İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeme” gerekçesiyle 1 yıl hapis cezası verilen Murat Sevim ve Aydın Zararsız içinde de gerekçeli kararda, beyanlarının gerçeği yansıtmadığı, "Ancak hukuka aykırı bu eylemi yetkili makamlara bildirmedikleri" denildi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.