HDP Gençlik Meclisi: Leyla Güven’in direnişini selamlıyoruz

HDP Gençlik Meclisi 2’nci Olağan Kongresi’nin sonuç bildirgesinde, DTK Eş Başkanı Leyla Güven’in açlık grevi eylemini sahiplenerek, bu kapsamda eylem ve etkinlik kararı alındı.

HDP Gençlik Meclisi: Leyla Güven’in direnişini selamlıyoruz
18 Aralık 2018 Salı 14:47

banner255

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi, “Örgütlenelim Özgürleşelim” şiarıyla 25 Kasım’da Diyarbakır’da gerçekleştirdikleri 2’nci Olağan Kongresi’nin sonuç bildirgesini kamuoyu ile paylaştı. Gençlik Meclisi, Yürütme Kurulu ve bileşenleri ile 16 Aralık’ta gerçekleştirdiği ilk toplantıda bir takım kararlaşmaya gitti. Sonuç bildirgesinde, 27 Ekim ve 7 Kasım tarihleri arasında 6 bölgede konferans gerçekleştirildiği hatırlatılarak, “Gençlik Meclisi’nin “AKP ve MHP faşizmine karşı gençlik mücadelesi hangi yol ve yöntemlerle geliştirilmeli ve büyütülmelidir?, Gençliğin Birleşik Mücadelesi ve Gençlerin özgürlük mücadelesini nasıl yükseltebiliriz?” tartışmalarının yürütüldüğü belirtildi. 

MECLİSİN ALDIĞI KARARLAR

Yürütme Kurulu’nun toplantıda aldığı kararla şöyle: 

“*İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde halkların eşit, özgür ve demokratik bir arada yaşamı için yol açmaya çalışan Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin ağırlaştırılması, devletin çözüm yerine savaş tercihinin açık göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Kalıcı bir barış ortamının kurulması için başta Sayın Öcalan olmak üzere tüm siyasi tutsakların bir an önce özgür olması elzemdir.

*Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in Diyarbakır Cezaevi’ndeki direniş çağrısı bütün zindanlarda, ülkede, Avrupa’da ve Ortadoğu’da yankısını bulmuştur. Halkımız, bedenini açlığa yatıran bütün arkadaşlarımızı ortak kararlılık ile sahiplenmiştir. HDP Gençlik Meclisi olarak Leyla Güven’in ve zindanlarda devam eden açlık grevi direnişlerini selamlıyoruz. Direnişi sokakta, üniversitede, gençliğin bulunduğu her yerde büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. ‘Tecridi Yık Faşizmi Parçala’ şiarıyla başlatılan direnişin takipçisi olacağız.

*HDP Gençlik Meclisi 2. Olağan Kongresi, yeni dönemde özgürlükçü, eşitlikçi, devrimci, ekolojist bir anlayışa sahip gençlerin siyasal taleplerinin asli taşıyıcısı olma iddiasına uygun bir hareket kabiliyetine erişmek için Gençlik Meclisleri modeliyle örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

*HDP Gençlik Meclisleri, emekçi gençliğin, işsiz gençliğin, mahalle/semt gençliğinin, genç kadınların, gençlik kategorisi içerisinde yer alan kimlik, dil, din, inanç temelli farklı kesimlerinin bir arada mücadele yürütmesine olanak verecek kapsayıcılıkta bir örgütsel birlikteliği hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmalarını büyütecektir. Üniversitelerde ise HDP’li Öğrenciler olarak öğrenci gençlik mücadelesini yükseltmeyi hedefleyerek; anadilde, parasız, demokratik, akademik ve bilimsel bir eğitim sistemini savunup alternatif üniversiteleri inşa edeceğiz. Gençlerin olduğu her yerde siyaset yapacağız, siyaset kanallarını çoğaltacağız.

*Temeli 68 gençlik mücadelesine, Gezi ve Kobanî direnişlerine dayanan devrimci gençliğin; demokrasi, eşitlik ve özgürlük için birleşik mücadelesi olan gençlik hareketimiz, günün gereklerine uygun bir yenilenmeyi sağlayan bir devrimci gençlik siyasetini örgütleyerek, umutsuzluk ve karamsarlık bulutlarını dağıtmak, toplumsal değişim inancına ivme kazandırmak için çalışacaktır.

*HDP Gençlik Meclisleri, rant ve kâr hırsıyla beslenen sistemin, neoliberal küreselleşmeci modelin barış ve refah üretmediğini, ezilenler ve doğa bakımından daha fazla sürdürülebilir olmadığını savunur ve kendini eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı, kadın özgürlükçü, ekolojik değerler üzerinde yükselen bir dünya mücadelesinin parçası olarak görür.

*2008 krizinin yarattığı büyük tıkanıklığın ardından ekonomik kriz hali adeta süreklileşirken, Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Gezi’den Sarı Yeleklilere uzanan rahatsızlık ve öfke kapitalizme ve temsili demokrasiye karşı alternatif arayışların gelişerek güçlenmesinin yolunu açmıştır. Türkiye’de de gençler Gezi’den Cizre’ye yeni yaşam arayışlarının özneleri olarak eskiyi reddetmekte, yeni olanı bulmaya ve inşa etmeye çalışmaktadır. HDP Gençlik Meclisleri, gençlerin yeni yaşam siyasetinin sözcülüğünü üstlenen bir sorumlulukla hareket edecektir. Bu çerçevede gençlik hareketleriyle sınıf, kimlik ve doğa mücadeleleri arasındaki bağın geliştirilmesi en önemli amaçlarımızdan olacaktır.

*Ortadoğu’da küresel egemen güçler ve yerel işbirlikçilerinin çatışmaları tüm halklara ağır bedeller yaşatırken, bir başka yaşamın mümkün olduğuna inananlar Rojava Devrimi deneyiminde somutlaşan eşitlik ve özgürlük seçeneğinin etrafında kenetleniyor. HDP Gençlik Meclisleri olarak, tüm insanlığın geleceği adına umudu yeşerten Rojava Devrimi’ni selamlıyoruz. Ortadoğu’yu mezhep temelli bir şiddete mahkûm ederek katliamlar ve soykırımlarla kanlı sonuçlar ortaya çıkaran IŞİD, El Kaide, El Nusra gibi karanlık tehditler karşısında çoğulluğu, farklı halkların eşit birlikteliğini savunan üçüncü çizginin kazanması demokratik, özgür bir Ortadoğu demektir.

*AKP-MHP faşizmi tüm gücünü Kürt halkının iradesini gaspa harcamaktadır. Bu nedenle Kürdistan coğrafyasında halkın iradesi ile göreve gelen belediyeler işgal mantığı ile ele geçirilmiştir. Belediyelere sömürge mantığı ile kayyumlar atayan AKP-MHP faşizmi, bu yöntemlerle Kürt halkını sindireceğini, yenik düşüreceğini düşünmektedir. Yerel demokrasi ve özyönetim fikriyatlarının temsilcisi olarak bütün gücümüzle kendi irademize sahip çıkıp, gaspçı kayyumları geldikleri yer olan Ankara’ya geri göndereceğiz.

*Başkanlık adı altında ırkçı ve mezhepçi faşizmin, rantçı sömürünün, eril ve cinsiyetçi politikaların pekiştirilmesini, bir adamın tüm yurttaşları adeta bodruma kapatmaya çalışmasını sorgulayan, itiraz eden, reddeden ve faşizme başkaldıran bütün gençlik kesimlerinin özgürlük ve demokrasi mücadelesinde buluşabilmesini sağlamak, AKP-MHP faşizmine karşı geliştirebilecek en büyük mücadele olmaktadır.

*HDP Gençlik Meclisleri, HDP’nin insandan, emekten, doğadan yana siyasetini geliştirme, toplumsal muhalefetin bütün dinamikleriyle beslenen bir politik harekete ivme kazandırma noktasında önemli bir sorumluluk hissetmektedir. Partiyi büyütecek ve gençleştirecek, yeni imkân ve alanlara kavuşturabilecek olan gençlik hareketinin özgün karakteri olacaktır. Gezi’de, Rojava’da, Cizre’de gençlerin direnişi ve inşa etmekte olduğu alternatifin yaydığı umut ve cesaret en büyük dayanağımızdır. 

*Öte yandan partinin siyasetinin, dilinin, organlarının gençleştirilmesi için mücadelemizi çok daha aktif biçimde sürdüreceğiz. Toplumsal yaşamın içerisinde her ana ve mekâna kök salan yaş ve deneyim temelli hiyerarşiye karşı mücadeleyi partimizden başlayarak büyüteceğiz.

*Kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik toplum paradigmasının yaşamsallaşması için mücadele eden, devlete dayalı ulusçuluğu, ırkçılığı, jerontokrasiyi, cinsiyetçiliği her türlü milliyetçiliği ve dini fanatizmi reddeden siyasal çizgimizin geniş toplumsal kesimler içerisinde kök salabilmesi ancak gençlik mücadelesinin özgürlükçü, yenilikçi, değişimden yana hattının güçlü örgütlenmesiyle imkan bulacaktır. Önümüzdeki günlerde başlatacağımız örgütlenme kampanyasıyla HDP Gençlik Meclislerini gençlerin var olduğu tüm alanlarda kitleselleştirmek için çaba harcayacağız.

*Gençlik mücadelesi içerisinde de erkek egemen zihniyetin iktidarcı ve tekelci bir erkek alanı olarak kurguladığı siyasetin dönüşmesi, siyasetin toplumsal muhtevasını kazanması esas amaçlarımızdan olacaktır. Siyasette ve hayatın her alanında kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamasının geliştirilmesi ve tam eşitliğin sağlanabilmesi için gençlik örgütümüzün genç kadın alanında üreteceği politikaların büyük katkıları olacaktır. Genç Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi içerisinde özgün örgütlenmesini yapacak ve her alanda genç kadın mücadelesini ilerletecektir. Devletin kadın direnişçilere karşı uyguladığı katliam politikası karşısında kadın isyanını büyüteceğiz. Kadınları yok sayan, ayrımcılığa maruz bırakan, katleden erkek egemen sistemin karşısında mücadelelerin ortaklığını geliştireceğiz.”

BİR AYLIK EYLEM VE ETKİNLİK TAKVİMİ

Gençlik Meclisi, gerçekleştirdiği toplantıda bir aylık eylem ve etkinlik takvimi oluşturdu. Gençlik Meclisi, bileşenleri ile 22 Aralık’ta toplantı gerçekleştirerek, yürütecekleri mücadele noktasında bileşenleri ile ortak hareket etmeyi planlıyor. Meclis, Ocak ayı ile birlikte il ve ilçe meclisleri oluşturmak için harekete geçecek. AKP hükümetinin gençlere yönelik politikalarına karşı yerellerde yürütülecek meclis çalışmaları doğrultusunda kimi bölgelerde pilot bölgeler belirlenecek.

TECRİDE KARŞI EYLEM VE ETKİNLİK KARARI

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek ve bu kapsamda açlık grevi eylemini sürdüren DTK Eşbaşkanı Leyla Güven ile dayanışmak amacıyla eylem ve etkinlikler gerçekleştirme kararı alındı. Meclis, 28 Aralık 2011’de TSK’ya ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 34 sivil yurttaşın katledildiği Roboski katliamının yıl dönümü dolayısıyla eylem ve etkinlik düzenleyecek.

YEREL SEÇİMLERDE AKTİF ÇALIŞMA YÜRÜTÜLECEK

Ülkede yaşanan ekonomik krizi de gündemine alan meclis, bileşenleri olan gençlik örgütleri ile toplantılar gerçekleştirerek, buna karşı mücadele takvimi belirleyecek. HDP’nin yerel seçimler kapsamında oluşturacağı koordinasyon ve komisyonlarda yer alacaklarını kaydeden meclis, seçim kapsamında öncü rol alarak çalışmalar yürütecek.” 

Meclis ayrıca, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek amacıyla açlık grevi eyleminde bulunan tutuklular ve hasta tutuklular ile dayanışmak amacıyla cezaevlerine kart gönderecek. 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.