Amed Seçim Bildirgesi: Belediyemizi alacağız, kayyum talanına son vereceğiz

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı, “Amed Seçim Bildirgesi”ni açıkladı. Çok dilli ve toplumcu belediyeciliği esas alacaklarını belirten eşbaşkan adayları, tahrip edilen Sur içini yeniden inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Amed Seçim Bildirgesi: Belediyemizi alacağız, kayyum talanına son vereceğiz
13 Mart 2019 Çarşamba 14:13

banner255

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan Adayları Hülya Alökmen Uyanık ve Selçuk Mızraklı, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Demir Otel’de düzenledikleri basın toplantısıyla 31 Mart yerel seçimleri kapsamında hazırladıkları projelerinin yer aldığı “Amed Seçim Bildirgesi”ni kamuoyuna açıkladı.

Seçim Bildirgesi şu başlık ve ayrıntılardan oluşuyor: 

“ORTAK KARAR ALACAĞIZ, BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ!

Doğrudan demokrasiyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yaşadığı kentin yönetimine katılmak her bireyin temel kent hakkıdır. Yerel Yönetim anlayışımız halkın doğrudan yönettiği kentler inşa etmek üzerine kuruludur. Amed’in ihtiyaçlarını Amed’li gençler, kadınlar, yaşlılar, çocuklar belirler ve geleceği hep birlikte inşa ederler.

*Herkese eşit hizmet vereceğiz. Asla ayrımcılık yapmayacağız. Tüm farklılıkları gözeteceğiz, kimseyi dışlamayacağız.

*Kent Meclisleri, Kent Forumları, Mahalle Meclisleri, Köy Meclisleri, Kadın Meclisleri, Gençlik Meclisleri ve Çocuk Meclislerini yönetime ortak edeceğiz.

*Meslek odaları, muhtarlar, emek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve yurttaş girişimleri ile ortak çalışma yürüteceğiz.

*Açıklık/şeffaflık ilkemiz gereğince belediye meclis toplantılarımızı halka açık yapacağız. Demokratik Kitle Örgütlerinin toplantılara katılımını sağlayacağız. Toplantı sonuçlarımızı web sayfaları ve belediye panolarında yayınlayacağız. Halk, istediği bilgilere anında ulaşabilecek.

*Halkla ilişkiler masalarımızı büyüteceğiz. E-belediyecilik, akıllı belediyecilik uygulamalarımızı yaygınlaştıracağız.

*Belediyemizde kadın özgürlükçü anlayışı hâkim kılacağız. Kadınlar her kademede eşit temsil edilecek. Cinsiyetçi hiçbir uygulamaya izin vermeyeceğiz.

*Amed’de kent dinamikleri ile birlikte hazırladığımız Amed Kent Sözleşmesi’nin yürütücüsü olacağız.

BÜTÇE HALKINDIR, HALKLA BİRLİKTE YAPACAĞIZ!

Belediyenin bütün harcamalarının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Toplumsal Cinsiyete Duyarlı ve Katılımcı Bütçe yapmayı esas alıyoruz. Yerel yönetim anlayışımız, halkın bütçe yapım süreçlerine doğrudan katılımını hedefler.

*Halkın bütçe yapma hakkını esas alacak ve bütçe yapım süreçlerine halkın katılımını sağlayacağız.

*Bütçe payının daha büyük bölümlerini şehrin yoksul bırakılan bölgelerine aktaracağız. Kent içinde kentsel ayrışmanın önüne geçmek için bütün imkânlarımızı kullanacağız.

*Yaşam alanlarına dair yapılan harcamaları ve bütçe planlamalarını halkın doğrudan katılımı ile düzenleyeceğiz.

*Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeyi esas alacağız.

*Bütçe sürecinin her aşamasının şeffaf ve katılımcı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız.

*Bütçenin hangi hizmet alanlarında ve ne şekilde kullanılacağına halk karar verecek. Bunun için bütün sivil toplum kuruluşları, demokratik kitle örgütleri ve toplumsal kesimlerle birlikte karar vereceğiz ve uygulayacağız.

*Çocukları, gençleri, engellileri ve doğayı gözeten bütçe yapacağız.

*İmar ve rantı değil, insanı, doğayı ve dayanışmayı esas alacağız.

*Belediyelerin gelir-gider kalemlerini belediye binaları ve kentin çeşitli yerlerinde panolara asacağız.

*Kentimizi bir arada yaşama ve dayanışma mekânlarına dönüştüren bütçeleme yapmaya devam edeceğiz.

*Her yıl bütçe gelir ve giderlerinin halk ile paylaşılacağı bütçe forumları düzenleyeceğiz

BELEDİYEMİZİ ALACAĞIZ, KAYYIM TALANINA SON VERECEĞİZ!

*KHK’lerle ihraç edilenler için istihdam olanakları yaratacak, dayanışma ağları kuracak ve işlerine dönene kadar mücadele edeceğiz.

*Kayyımın kapattığı Anadilinde Eğitim Veren Kreşler, Kadın Sığınakları, Kadın Danışma Mer- kezleri, Eğitim Destek Evleri, Öğrenci Yurtları, Kültür Merkezleri, Belediye Şehir Tiyatroları, Kooperatifleri, Üretim Atölyeleri, Yoksullukla Mücadele Dernekleri, Sağlık Merkezleri gibi belediye birimlerini yeniden açacağız ve daha güçlü bir şekilde halkın hizmetine sunacağız.

*Kayyımların tarihi ve kültürel hafızayı yok etmek için yıktırdığı anıt ve heykelleri yeniden inşa edeceğiz.

*Kayyımların isimlerini değiştirdiği park, bahçe ve sokaklara isimlerini yeniden vereceğiz. 

*Eş Başkanlık uygulamasına devam edeceğiz. Kadın Daire Başkanlığı’nı yeniden kuracağız.

*Kayyımların halk ile belediye arasına koyduğu beton blokları, bariyerleri kaldırarak, belediyemizi yeniden halkın hizmetine açacağız.

*Kayyımların bir avuç yandaşa peşkeş çektiği belediye ihalelerini iptal edeceğiz.

*Tüm hizmetlerimizde kentte konuşulan anadilleri ve cinsiyet eşitliğini esas alacağız.

DEMOKATİK KENT PLANLAMASI, DEMOKRATİK AMED

Belediyemiz toplumu kentlerin asıl sahibi olarak görür ve toplumun Kent Hakkı’nı savunur. İnsana, doğaya ve toprağa yabancılaştıran imar politikalarına karşı olup kentleri rant uğruna talan eden zihniyete karşı yurttaşlarla birlikte inşadan ve korumadan yana olacağız. Demokratik, ekolojik ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel planlama içinde olacağız.

*‘Kır-kent dengesi’ oluşturacak ve kırsal bölgelere ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerin kesintisiz ulaşmasını sağlayarak kentlere yığılmanın önüne geçeceğiz.

*Kendine yetebilirlik, özgünlük, yerel kimlik anlayışıyla ekolojik yapılar, sokaklar, teknik altyapı-üstyapı ve yeşil alanlar tasarlayacağız.

*Yeşil bina, yeşil çatı ve benzeri konularda topluma öncülük edeceğiz.

*Yurttaşların ekolojik kent anlayışından faydalanabilmeleri için ‘Ekolojik Kent Yaşam Rehberleri’ oluşturacağız.

*Amed’in kendine özgü mimari ve estetik kimliklerini öne çıkaracak, koruyacak ve görsel kirliliği ortadan kaldıracak çalışmalar yapmak amacıyla ‘Kent Estetiği Kurulu’ oluşturacağız.

*Büyüyen ve gelişen kentimizin takibi ve kontrolü, yatırım ve hizmet çalışmalarını, ekonomik ve iyi koşullarda yerine getirebilmek, kentin ihtiyaçlarının tespiti, planlaması ve karşılanabil- mesi, hizmetlerin tüm vatandaşlarımıza adaletli ve zamanında ulaşması için kent bilgi sistemini şehrimize kazandıracağız.

*Turizm bilgi sistemi, otobüs ulaşım bilgileri, akıllı/sesli duraklar ve trafik ışıkları, coğrafi bilgi sistemleri ile kent meydanlarında ücretsiz wi-fi hizmetlerini sunacağız.

*Sanal kütüphane kurarak Amed'in geçmiş ve güncel belleğinin de içinde olduğu ve aynı zamanda binlerce e-kitaba ulaşımı sağlayacağız.

*1999 yılından kayyum atanan 2016 yılı sonuna kadar yerel yönetimimiz döneminde; kent merkezinde 90 yıldır yapılmayan hizmetleri gerçekleştirdik. Kent merkezinin içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını çözdük. Bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. DİSKİ ile ilçelerimizin içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yürüteceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde ilçelerimizde kanalizasyonu olmayan tek bir sokak bırakmayacağız.

*Hizmet alanımız kapsamında bulunan köy ve mezralardan içme suyu sorunları sıkıntısı bulunan yerleşim yerlerinde su sorunlarının çözümüne öncelik vereceğiz. Bu amaçla 2021 yılı sonuna kadar içme suyu bulunmayan hiç bir köyümüz kalmayacak.

*2015 yılında ilk çalışmalarına başlanan ve yüzde 30’u tamamlanan, ancak şu anda durdurulan Katı Atık Depolama Entegre Tesisi Projesi 2022 yılına kadar tamamlanarak hizmete açılacaktır. Kentimizin, 30 yıllık atık sorununu çözecek olan tesis için 1.277 dekar alan üzerinde kurulmaya başlanan düzenli depolama sahası çalışmalarına devam edeceğiz.

*Katı Atık Entegre Depolama Sistemi ile kentte üretilen organik atıkların geri dönüşümünü sağlayarak kompost gübre üretimi yapacağız. Düzenli depolama alanında depolanan atıklardan oluşan gazların elektrik enerjisine dönüştürme tesisi; tıbbi atık sterilizasyon ve bertaraf tesisi; ambalaj atıkları ayırma ve geri dönüşüm tesisi ve tehlikeli atık geçici bekletme ünitesi ve atık pil bekletme üniteleri kuracağız.

*İlçelerimizden sadece Eğil ilçemizde Atık Su Arıtma tesisi bulunmaktadır. 12 ilçemizin Atık Su Arıtma Tesisi’ni önümüzde ki dönemde başlayarak projelendireceğiz. Dicle, Silvan, Ergani, Bismil ve Hani Atık Su arıtma tesislerini 5 yıllık planlama içerisinde tamamlayacağız.

*Eski Mardin Yolu’nun (Keçi Burcu’ndan Çarıklı yolu girişine kadar) çevre düzenleme, iyileştir- me ve rekreasyon projesini yapacağız. On Gözlü Köprü dahil bu yol üzerindeki tarihi ve doğal mekanlara ulaşımda zorlanan yerel halkın bu rotayı kolaylıkla kullanabilmesi için ring araçları kullanacağız.

BETONA DEĞİL AĞACA SEVDALI BİR KENT

Doğa gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Amedi betona, kömüre ve asfalta mahkum olmaktan kurtaracağız. Kentin kırı yutmasına izin vermeyeceğiz. Doğaya yeşile sonuna kadar sahip çıkacağız.

*Amed’i yeşil politikalarla yöneteceğiz.

*Halkımızı betona mahkum etmeyeceğiz. Kent meydanlarının ağaçlandırılmasına hız vereceğiz.

*Yeşil alanları arttırarak kent ormanları gibi toplumun ihtiyacını esas alan yeşil alan politikalarını hayata geçireceğiz.

*Yeşil Alan oluşturmayı sadece parklarla sınırlı tutmayacağız. Kentin birçok yerini çeşitli meyve ağaçlarını da içerecek şekilde yeşillendireceğiz.

*Kentlerimizin doğasına, tarihine, florasına, faunasına karşı işlenen suçların önüne geçmek için ‘Kent Suçu’ yönetmeliği hazırlayacağız.

*Amed tarihi aynı zamanda Gül’ün de tarihidir. Diyarbakır Suriçi kuçeleri bundan 20-30 yıl öncesine kadar gül kokularıyla doluydu. Şimdi bunu yeniden canlandıracağız. Dicle kıyısı da dahil olmak üzere kentte üç merkezde toplam 60 dönümlük Gül bahçesi/ Gülistan düzenleyerek kentimize kazandıracağız.

RİSKLİ YAPILARA KARŞI YERİNDE DÖNÜŞÜM

Kent hakkı konut hakkı ile başlar. Sosyal dayanışma ağları ile desteklenmiş, insan odaklı dönüşümü savunuyoruz. Kentsel dönüşümü rant aracı olarak gören, sosyal dokuyu ve kent hafızasını yok eden, insanları yerinden eden kentsel dönüşüm ve imar planlarını asla kabul etmeyeceğiz. Bugüne kadar halkımızın barınma haklarını asla ihlal etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. 3 aşamalı dönüşüm uygulayacağız.

*İlk aşamada, uzman heyetlerce belirlenen risk altındaki yerleşim yerlerinde, halkın da onayıyla ‘İyileştirme’ ‘Sağlıklaştırma’ planlarını uygulayacağız.

*İkinci aşamada, Risk altındaki yerleşim yerlerinde, ‘İyileştirme’ ‘Sağlıklaştırma’ ve ‘Yerinde Dönüşüm’ün mümkün olmadığı durumlarda, mahalledeki yurttaşların barınma haklarını koruyan dönüşüm planlarını hayata geçireceğiz.

*Son aşamada, daha önceki Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden zarar gören yurttaşların mağduriyetini giderebilmek amacıyla ‘Mahalleye Dönüş İçin Dayanışma Ağları’nı hukuk, diplomasi, STK ağı gibi kolları ile beraber kuracağız.

*Amed’de yoksul ve alt gelir grubundaki vatandaşlara dönük sosyal konut projeleri hazırlaya- cağız. Konut projelerimizi, kendi kendine yetebilen tüm ortak yaşam alanları kapsayacak şekilde planlayacağız. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yıllık hizmet yılı içerisinde 3000 adet sosyal konut üretilmesini, böylece 3000 ailenin ev sahibi olmasını sağlayacağız.

*Halkın konut ihtiyaçlarını karşılamak için Kooperatif ve Birlikler vasıtasıyla, kâr amacı gütmeyen, çevreye duyarlı sağlıklı konut planlarını hayata geçireceğiz.

*Konut planlarının birçok aşamasını yurttaşlarla birlikte yapacağız.

*Konutları topluma kazandırmak için, mühendislik ve mimarlık proje desteği vererek ruhsat ve harçlarda kolaylık sağlayacağız.

TOPLU ULAŞIM UCUZ VE EKOLOJİK OLACAK

Toplu ulaşım odaklı ulaşımı savunuyor. Amed’in sağlıklı ve güvenli toplu ulaşıma kavuşmasını sağlayacağız. Trafik, gürültü ve hava kirliliğine yol açan bireysel ulaşımı sınırlamayı, Amed’i toplu ulaşıma teşvik etmeyi hedefliyoruz. Doğayla barışık bir Amed için ekolojik yıkıma neden olan ulaşım projelerine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

*2019 yılı sonuna kadar Ulaşım Master Planı’nı yenileyeceğiz.

*Dağkapı Meydanı'ndan başlayarak, Kayapınar İlçesindeki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne kadar uzanan 14,3 kilometre uzunluğunda ve 18 istasyonun yer aldığı güzergahta hafif raylı sistemi önümüzdeki beş yıl içerisinde kentimize kazandıracağız. Daha önce iller bankasına kredi başvurusu yapılan projemizi 2019 yılı sonunda bitmesini hedeflediğimiz ulaşım master planı kapsamında uygulamaya başlayacağız.

*Ulaşımı kolaylaştırmak için toplu taşıma ağını geliştirip araç filomuzu genişleteceğiz. Toplu ulaşımda sıfır veya düşük emisyonlu ulaşım araçlarını yaygınlaştıracağız.

*Daha güvenli bir ulaşımı sağlamak için araç ve sürücülerin denetimlerini sürekli hale getireceğiz. Toplu taşıma araçlarının sürücülerine yönelik eğitimler düzenleyerek sağlıklı bir iletişim ile sağlıklı bir ulaşım olanağı sunacağız.

*Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bisiklet yollarını ve bisiklet istasyonlarını yapmaya devam edeceğiz. Bisiklet ile ulaşımı arttırmak için kentin belli noktalarında bisikletler yerleştirerek AMED KART ile belli mesafelerde, çok küçük bir ücret ile bisiklet ulaşımını sağlayacağız.

*Tarihsel mirasımızın yoğun olduğu sokak ve caddeleri trafiğe kapalı hale getirerek tarihimizi koruyacağız.

*Kent merkezlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yeni ve uygun fiyatlı Otoparklar yaparak trafik yükünü azaltacağız.

*Otogar olmayan kırsal ilçelerimizde toplu taşıma araçları ve köy dolmuşları için otogarlar oluşturacağız.

*Ofis semtinde Tren Yolu 1. Sokak’tan İstasyon Meydanı’ndaki Tren Garı’na kadar olan yaklaşık 1 km2’lik alanın rehabilitasyon ve rekreasyon projelerinin hazırlayarak 2021’e kadar hayata geçireceğiz.

*Rızvanağa cadde düzenlemesini yaparak Yenişehir Ofis semtinde trafik yoğunluğunu düzenleyeceğiz. Amed Silvan, Urfa, Mardin ve Elazığ kent girişlerinde yeşil bant projelerini gerçekleştireceğiz ve yaya yollarını düzenleyeceğiz.

KADINLAR OLARAK VADETMİYORUZ, BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ!

Kadın Özgürlükçü Belediyeciliği savunuyoruz. Belediyemizde kadınlar özgün ve özerk bir örgütlenme içinde olacak. Şehirde yaşayan bütün kadınların katılımı ile kadın özgürlükçü yerel yönetim modelini yeniden inşa edeceğiz. Yerel yönetimler kapsamında yapılacak her çalışmayı kadınların ihtiyaçlarına ve kadın bakış açısına uygun olarak yapacağız.

*Belediye hizmetlerine toplumsal cinsiyet perspektifinden bakılması ve etkilerin incelenmesi için Toplumsal Cinsiyet Etki Değerlendirme Kurulu (TCED) oluşturacağız.

*Kadınların ekolojik köyler ve kooperatifler kurmasını destekleyeceğiz. Belediyemize ait tarım arazilerini kadınların kullanımına açarak kadınların burada ekolojik tarım yapmasını destekleyeceğiz ve bu ürünlerin aracısız bir şekilde halka ulaşmasını sağlayacağız.

*Belediyelerimizde hayata geçirdiğimiz EkoJin kadın tarım politikalarını tekrardan yaşama geçireceğiz.

*Kadınların emeklerini daha görünür kılmak ve üretime katmak için Özgür Kadın Kooperatifleri kuracağız. Aracısız bir üretim-tüketim ilişkisi ile Bismil, Ergani ve Yenişehir’de Kadın Semt Pazarları inşa edeceğiz.

*Kadınların istihdam alanlarını yaygınlaştırmak için Kadın İstihdamı Geliştirme Merkez’lerini (KİGEM) belediyelerimizde yaygınlaştıracağız.

*Tandır evlerini yaygınlaştırarak Amed merkezde Tandır Büfelerini faaliyete geçireceğiz.

*Kadınların şehir içi ulaşımı aktif ve özgürce kullanabilmeleri için belediyelere bağlı otobüslerde Jinkart Amed/Kadın Kartı Amed uygulamasını hayata geçireceğiz.

*Her ilçede kadınların sorunları ve ihtiyaçları için hizmet verebilecek çok dilli Kadın Danışma Merkezilerini yeniden açacağız.

*İşlevsizleştirilen Amed Büyükşehir Belediyesi kadın sığınma evini yeniden hizmete açacağız. Kadın sığınma evi sayımızı arttıracağız.

*Kayyım tarafından kapatılan çok dilli ‘Alo Şiddet Hattını’ yeniden açacağız.

*Kadınların hem çalışma yaşamına hem de kamusal yaşama özgürce katılabilmeleri için her mahallede, istihdamın yoğun olduğu yerlerde ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde eğitim veren kreşler açmaya devam edeceğiz.

*Toplumsal cinsiyet eşitliğini ve farkındalığı arttırmak amacıyla mahallelerde, ilçe ve köylerde anadilinde 10.000 öykü kitabı basarak ücretsiz dağıtacağız.

*Kadınlara özgü alanlar yaratabilmek için her ilçemize bir Kadın Parkı ve merkez ilçelerimiz- den birinde Kadın Özgürlük Meydanı yapacağız.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.