200'e yakın STK ve meslek örgütünden, AYM’ye ‘HDP’nin kapatılması talebini reddet’ çağrısı

200’e yakın sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü, HDP’ye yönelik kapatma davası ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı ortak bir açıklamada bulundu.

200'e yakın STK ve meslek örgütünden, AYM’ye ‘HDP’nin kapatılması talebini reddet’ çağrısı
19 Mart 2021 Cuma 13:32

Yaklaşık 200 sivil toplum kuruluş, HDP’ye yönelik kapatma davası ve milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı ortak bir açıklamada bulunarak; AYM’yi kapatma talebini reddetmeye çağırdı. Ortak açıklamada TMMOB’a bağlı 68 temsilcilik, KESK bünyesindeki 49 sendikal şube, 19 dernek, 17 İHD şubesi, 14 baro, 9 tabip odası, 6 ticaret ve sanayi odası ve 3 mali müşavirler odasının imzası yer aldı.

HDP’nin kapatılmasına ilişkin ortak açıklama yapan bölgedeki sivil toplum örgütleri ve meslek örgütleri, parti kapatma talebinin reddedilmesi gerektiğini belirterek, yeni sivil anayasa yapılması çağrısında bulundu.

AKP’NİN KAPATILMA DAVASI

Bölgede bulunan çok sayıda sivil toplum örgütü (STÖ), Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) yönelik kapatma davası ve Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesine ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı. Parti kapatma konusunda Türkiye’nin son derece dramatik bir hafızaya sahip olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşundan bu yana 24 siyasi parti kapatılmıştır. Son olarak 2008 yılında AKP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmıştır. Bizler demokrasiye, hukuka ve çoğulculuğa olan inancımız, ilkesel ve ahlaki tutumumuzun gereği o dönemde AKP’nin kapatılmasına karşı çıkmış, bu görüşümüzü de kamuoyuyla paylaşmıştık” denildi.

SİVİL ANAYASA TALEBİ

Türkiye'nin demokratikleşmesinin en etkili yolunun, AB üyeliği sürecinden geçtiğine vurgu yapılan açıklamada, duraksayan, geri bırakılan reform sürecinin kararlı bir irade ile yeniden programlanması gerektiği ifade edilerek, “Siyasi partiler ve seçim kanunları derhal TBMM gündemine alınarak, demokratik bir hale getirilmeli, siyasi partilerin yargı erkinin, keyfi, siyasi ve denetimi mümkün olmayan takdir hakkı ile kapatılmasının önüne geçecek bir düzenlemeye kavuşturulmalıdır. Türkiye'de gerçek demokrasi isteyen çevrelerin işbirliği ile Türkiye'nin temel sorunlarının çözümüne cevap verecek bir içerikle en kısa zamanda yeni sivil bir anayasanın hazırlanması için çalışmalar hızlandırmalıdır" diye belirtildi.

SİYASET GÜÇSÜZLEŞECEK

Demokrasi ve seçimin ayrılmaz ikili parça olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Hiç kuşkusuz demokrasinin en önemli nişanesi seçimdir. Bölgemizdeki birçok il ve ilçe 2016 yılından beri, seçilmiş belediye başkanlarının yerine merkezi yönetim tarafından kayyım olarak atanan vali ya da kaymakamlar tarafından yönetilmektedir. Genel bir uygulama haline gelen kayyım uygulaması demokrasiye olan inancı zayıflatmıştır. Geçmiş tecrübelerimizle de sabit olduğu üzere, siyasi partileri kapatmak suretiyle siyaset kurumunu güçsüzleştirmek ve etkisiz hale getirmek, ülkemizi demokratik değerlerden ve nihai hedef olan Avrupa Birliği üyeliğinden daha da uzaklaştıracağı gibi aynı zamanda siyaset dışı araçların daha da güçlenmesine yol açacaktır” diye belirtildi.

SORUNLAR AĞIRLAŞACAK

Açıklamanın devamında şöyle belirtildi: “STÖ ve meslek örgütleri olarak; parti kapatma ve milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasının ülkemize bir yarar sağlayamayacağını, pandeminin etkisiyle artan ekonomik sorunları daha da ağırlaştıracağını, çoğulculuk ve hukuk devleti ilkesi açısından da kırılmalara yol açacağını düşünüyor ve değerlendiriyoruz. Bu nedenle siyaset kurumunu denklem dışına itecek uygulamalardan vazgeçilmeli, ekonomik, sosyal ve insan hakları alanındaki reformlara öncelik ve hız verilmesinin ülkemizin ve tüm yurttaşlarımızın yararına olacağı kanısındayız.      

 'KAPATMA TALEBİ REDDEDİLMELİ’

Anayasa Mahkemesi’nin HDP hakkında açılan kapatma davasına ilişkin olarak, AİHM’in daha önce birçok parti kapatma davasında ortaya koyduğu kriterleri dikkate alarak kapatma talebini reddetmelidir. Türkiye’nin geleceği için önemsediğimiz bu görüş ve taleplerimizin dikkate alınmasını temenni ediyoruz.”

İMZACILAR

BAROLAR: Adıyaman Barosu, Ağrı Barosu, Batman Barosu, Bingöl Barosu, Bitlis Barosu, Dersim Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakkari Barosu, Mardin Barosu, Muş Barosu, Siirt Barosu, Şırnak Barosu, Urfa Barosu, Van Barosu

TİCARET VE SANAYİ ODALARI: Cizre Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası, Van Ticaret ve Sanayi Odası

SMMMO: Diyarbakır Mali Müşavirler Odası, Van Mali Müşavirler Odası, Bitlis Mali Müşavirler Odası

TABİP ODALARI: Diyarbakır Tabip Odası, Ağrı Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Mardin Tabip Odası, Urfa Tabip Odası, Van-Hakkari Tabip Odası, Batman Tabip Odası, Şırnak Tabip Odası

KESK: Diyarbakır EĞİTİM SEN 1-2-3 ŞUBELER, Diyarbakır TARIM ORKAM SEN, Diyarbakır HABER SEN, Diyarbakır TÜMBELSEN, Diyarbakır BES, Diyarbakır YAPI YOL SEN, Diyarbakır BTS, Diyarbakır SES, Diyarbakır ESM, Antep Eğitim Sen, Antep SES, Antep BES, Antep TÜMBELSEN, Antep HABER SEN, Urfa Eğitim Sen, Van EĞİTİM SEN, Van TÜMBELSEN, Van HABER SEN, Van SES, Van TARIM ORKAM SEN, Van BES, Van YAPI YOL SEN, Van BTS, Tunceli EĞİTİM SEN, Tunceli SES, Tunceli BES, Tunceli TÜMBELSEN, Adıyaman EĞİTİM SEN, Adıyaman SES, Adıyaman BES, Adıyaman TARIM ORKAM SEN, Adıyaman HABER SEN, Hakkari, TÜMBELSEN, Hakkari EĞİTİM SEN, Hakkari SES, Hakkari BES, Hakkari TARIM ORKAM SEN TEMSİLCİLİĞİ, Hakkari YAPI YOL SEN TEMSİLCİLİĞİ, Bingöl EĞİTİM SEN, Şırnak EĞİTİM SEN, Şırnak TARIM ORKAM SEN, Şırnak HABER SEN, Şırnak TÜMBELSEN, Şırnak BES, Şırnak YAPI YOL SEN, Şırnak BTS, Şırnak SES, Şırnak ESM

TMMOB: Jeoloji Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi, Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Diyarbakır Bölge Temsilciliği, Peyzaj Mimarları Diyarbakır İl Temsilciliği, İç Mimarlar Odası Diyarbakır İl Temsilciliği, Kimya Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği, Gıda Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği, Jeofizik Mühendisleri Odası Diyarbakır İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği, Şehir Plancıları Odası Batman İl Temsilciliği, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Batman İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Batman İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği, Mimarlar Odası Van Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Van Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi, Elektrik Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, Peyzaj Mimarları Odası Van İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, Kimya Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Van İl Temsilciliği, İç Mimarlar Odası Van İl Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası Mardin Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği, Jeoloji Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği, Ziraat Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Hakkari İl Temsilciliği, Makina Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Elazığ İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Elazığ İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Şırnak İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Şırnak İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Cizre Temsilciliği, Mimarlar Odası Şırnak İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Siirt İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Siirt İl Temsilciliği, Siirt Mimarlar Odası Siirt İl Temsilciliği, Maden Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği, İnşaat Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği, Elektrik Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği, Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği, Bingöl Makina Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği, Bingöl İnşaat Mühendisleri Odası Bingöl İl Temsilciliği, Adıyaman Maden Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği, Bitlis Elektrik Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilciliği, Bitlis Makina Mühendisleri Odası Tatvan Temsilciliği

İHD ŞUBELER: İHD Adıyaman Şubesi, İHD Ağrı Şubesi, İHD Batman Şubesi, İHD Bitlis Şubesi, İHD Dersim Şubesi, İHD Diyarbakır Şubesi, İHD Erzurum Şubesi, İHD Antep Şubesi, İHD Hakkari Şubesi, İHD Maraş Şubesi, İHD Kars Şubesi, İHD Malatya Şubesi, İHD Mardin Şubesi, İHD Siirt Şubesi, İHD Urfa Şubesi, İHD Van Şubesi, İHD Şırnak Şubesi

DİĞERLERİ: Rosa Kadın Derneği, TİHV Diyarbakır Temsilciliği, HAK İnisiyatifi Diyarbakır Temsilciliği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Genel Merkezi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Diyarbakır Şubesi, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi, DİSK Diyarbakır Bölge Temsilciliği, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Diyarbakır Şubesi, DİSİAD- Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, GÜNTİAD, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği, DOGÜNKAD.-Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneği, VOSİAD-Van Organize Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği, Van Girişimci İş İnsanları Derneği, Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Van ÇEVDER-Tarihi Eserleri Koruma Araştırma ve Geliştirme Derneği, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Adıyaman Şubesi, Demokratik Alevi Derneği Adıyaman Şubesi, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Adıyaman Şubesi, Adıyaman Ferhat Derneği.


İlgili Galeriler
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.