AKP ve vakıflarla iş yapan ajans çalışanlarının lüks hayatı!